STYRELSELISTAN

Här presenterar vi över 200 erfarna kandidater med spetskompetens till din bolagsstyrelse. För filtrerat urval klickar du på den eller de spetskompetenser du söker. 

Vi rekommenderar att du använder dig av en professionell rekryteringsprocess så att kandidaten blir en bra match till ditt företag. 

Carina Ladow

Carina Ladow

 • Marknadsföring och kommunikation, Produktion och tillverkning, Ledarskap Marknadsföring och kommunikation, Produktion och tillverkning, Ledarskap
Lena Olander

Lena Olander

 • Affärsutveckling, Organisation och ledarskap, Marknadsföring och kommunikation Affärsutveckling, Organisation och ledarskap, Marknadsföring och kommunikation
Lisa Reck

Lisa Reck

 • Marknadsföring och kommunikation, Tillväxt, Internationalisering Marknadsföring och kommunikation, Tillväxt, Internationalisering
Marie Gumabon

Marie Gumabon

 • Marknadsföring och kommunikation, Organisation och ledarskap, Digitalisering Marknadsföring och kommunikation, Organisation och ledarskap, Digitalisering
Mia Ekblad

Mia Ekblad

 • Marknadsföring och kommunikation, Hållbarhet, Affärsutveckling Marknadsföring och kommunikation, Hållbarhet, Affärsutveckling
Carola Kylin

Carola Kylin

 • Affärsutveckling, Marknadsföring och kommunikation, Organisation och ledarskap Affärsutveckling, Marknadsföring och kommunikation, Organisation och ledarskap
Anna Ström

Anna Ström

 • Ekonomi, Företagsledning, Organisation och ledarskap, Börserfarenhet Ekonomi, Företagsledning, Organisation och ledarskap, Börserfarenhet
Ruth Westberg

Ruth Westberg

 • Företagsledning, Marknadsföring och kommunikation, Organisation och ledarskap Företagsledning, Marknadsföring och kommunikation, Organisation och ledarskap
Josefin Meyer

Josefin Meyer

 • Organisation och ledarskap, Affärsutveckling, Marknadsföring och kommunikation Organisation och ledarskap, Affärsutveckling, Marknadsföring och kommunikation
Marie Rydne

Marie Rydne

 • Tillväxt, Digitalisering, Produktion och tjänster, Börserfarenhet Tillväxt, Digitalisering, Produktion och tjänster, Börserfarenhet
Malin Lilton

Malin Lilton

 • Organisation och ledarskap, Marknadsföring och kommunikation, Logistik Organisation och ledarskap, Marknadsföring och kommunikation, Logistik