Anita Lundberg Svensson

Levererar resultat! 20 års erfarenhet av ledarskap, 20 års erfarenhet av operativt, taktiskt och strategiskt arbete inom transport-, logistik-, återvinnings- och betong/byggbranschen, samt resultat och budgetansvar inom dessa branscher. 

Fokusområden är marknads-, kvalitets-, logistik- och processutveckling i nationella och internationella företag. Djup erfarenhet av operativ och strategisk kundutveckling inom olika branscher. 15 års erfarenhet av att utveckla KA-kunders affärslösningar.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.