Johanna Hult Rentsch

Driven, positiv, engagerad och målmedveten är några av de ord som beskriver mig bäst. Jag använder både hjärna och hjärta i mitt beslutsfattande och har lätt att få med mig andra. Hållbarhetsfrågorna ser jag som de viktigaste för min och framtida generationer och jag tror på och vet att affärer går att göra på hållbart sätt.

Jag har mer än 20 års erfarenhet av fastighets och byggbranchen- varav 11 år internationellt, - en bransch jag älskar och tycker om att ständigt förbättra och utmana. Mitt ledarskap beskrivs av andra som tydligt, motiverande och målinriktat med en stor tillit till individens och teamets förmåga. Jag känner personligt en djup tillfredställelse i att leda och utveckla människor, både i arbete och privat. Affärsfokus, och vikten att förstå kundperspektivet, präglar mitt arbetssätt.

En av mina primära styrkor är min lyhördhet som jag utvecklat från mina många år utomlands och arbete i olika kulturer. Detta hjälper mig att se situationer ur flera perspektiv, en förmåga jag ofta använder mig av i förhandlingar, med ”win-win”-lösningar i sikte.

I min nuvarande roll som avdelningschef på NCC Property Development har jag förmånen att genom mitt team förverkliga stora stadsutvecklingsprojekt i miljardklassen (tex Masthuggskajen, Kineum, Park Central -Region City mfl) och jag ansvarar för en P&L om ca 3 Mdr SEK. Jag har erfarenhet av att förankra investeringar i NCCs högsta ledning och arbetar strategiskt i den svenska ledningsgruppen. Jag är/ har varit ledarmot och ordförande i olika bolag inom koncernen, i JV-bolag likväl som externt; (Västsvenska Handelskammaren och Svenska Ostindiska Companiet SOIC mfl). I det större perspektivet har jag fokus på att ständigt förbättra, utveckla och utmana - med hållbara affärer i fokus. Här hoppas jag kunna bidra i andra organisationers utveckling genom engagerat styrelsearbete.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.