Linda Ekener Mägi

Erfarenhet från global verksamhet B2B inom digitalisering och komplexa tekniska lösningar men även startup.

Brinner för att organisationen skall fokusera på värdeskapande för kund, inte tekniken i sig. Huvudfokus har varit produktledning, marknadsföring, affärsutveckling och försäljning även om jag i grunden är ingenjör. Älskar när teknik kan göra skillnad i samhället.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.