Ann-Christine Hvittfeldt

Professionell styrelseledamot med operativ erfarenhet från transport och logistik inom stora internationella företag. Spetskompetens inom strategi och affärsutveckling.

Långvarig styrelseerfarenhet från bolag inom olika verksamhetsområden samt från såväl noterade som onoterade, statliga och familje bolag.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.