Sofia Appelgren

Sofia Appelgren har erfarenhet av entreprenörskap, ledarskap, strategi, marknad, sälj och hållbarhet (people).

Grundare av och tidigare vd i bolaget Mitt Liv AB (svb) som driver Sveriges största mentorprogram för utlandsfödda akademiker samt som jobbar med några av Sveriges största bolag i mångfald och Inkludering.

Sitter som ledamot i styrelsen i bolaget samt som ledamot i ytterligare två styrelser. Jobbar en del av sin tid operativt i Mitt Liv AB (svb) med affärsutveckling och strategi. Utsedd av Time Magazine till en av Next Generation Leaders.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.