Elisabet Svensson

Lång erfarenhet av att driva och bygga upp entreprenöriella företag. Global erfarenhet som Director för strategi och digitala tjänster.

Spetskompetens inom försäljning. Har ett stort kontaktnät.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.