Elisabeth Svedberg

Jag har lång erfarenhet av ledarskap, underhåll och förvaltning inom fastighetssektionen, dvs Byggnad, Mark och VA.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.