Hanna Moisander

Entreprenör och investerare med åtta års erfarenhet av styrelsearbete på såväl internationell nivå som i ordföranderollen.

En kombination av nyfikenhet, prestigelöshet och starkt kundfokus har varit genomgående i hennes karriär, tillsammans med en stark drivkraft till att utvecklas och utveckla andra.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.