Anett Kansanen

Jag brinner för att utveckla människor, företag och mjukvara. Vill gärna bidra till att skapa strategier som enkelt går att verkställa från ord till handling och leverera mot mål inom allt som rör digitalisering, affärsutveckling och organisationsutveckling. 

Jag brinner för att utveckla företag som skapar värde för ägare, medarbetare och kunder. Mina specialistområden är affärs-och verksamhetsutveckling, innovation & tjänstedesign, digital transformation, projektledning (agile & traditionell), affärsmannaskap, teknik, IT och mjukvaruutveckling. Bred erfarenhet från start-up till stora börsbolag. Verkat inom många olika branscher alltifrån upplevelser till läkemedelsindustrin. Jag är kreativ, nyfiken och modig. Jag brinner för att skapa förnyelse tillsammans.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.