Åsa Meland

Jag har haft förmånen att under lång tid få arbeta med utvecklingsarbete - på strategisk och operativ nivå. Uppdragen har omfattat alla branscher men främst inom entreprenörskap samt hälso-, sjuk- och tandvård. 

Förutom gedigen erfarenhet kan jag bidra med energi och en förmåga att skapa lust och drivkraft samt uthållighet i dessa frågor. Helhetstänk, tydlighet och transparens är viktiga framgångsfaktorer. Med utgångspunkt i helheten kan man gå vidare till att finna tydliga praktiska lösningar samt att få alla att se nyttan med detta. Det senare, liksom ledarskapet, är kritiskt för att verksamheten verkligen ska nå dit man strävar.

Med en bakgrund som pilot är jag van att tänka strukturerat kring ständiga förbättringar samt vikten av att samarbeta i team med ett stödjande ledarskap för att nå bästa resultat.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.