Sofia Ström

Hållbarhet, high impact start & scale-ups, ledarskap & affärsutveckling.

Att hållbarhet och affärer går hand i hand är en självklarhet för mig. Jag åtar mig endast styrelseuppdrag i bolag och organisationer som har en genuin intention att bidra till en väsentlig positiv påverkan i samhället.

Jag erbjuder en prestigelös, engagerad, varm, tydlig och visionär ledarstil med erfarenhet från 6 styrelseordförande uppdrag och som styrelseledamot i 11 bolag från olika branscher.

Jag arbetar mestadels i start- och scale up fasen i bolagets utveckling och har erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling, investeringar, förändringsarbete, hållbarhet, regulatory affairs och arbete gentemot både mogna marknader och utvecklingsmarknader.

Passionen för förändring och att göra skillnad är det som driver mig.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.