Victoria Johansson

Intresserad av olikheter och likheter mellan olika branscher. Lång erfarenhet från engagerat styrelsearbete främst från besöksnäringen.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.