Jessica Nauckhoff

Styrelsearbetat sedan 2007. Jag stöttar och coachar kring hållbarhetsfrågor och navigerar mot framtida affärsmodeller.

Med spetskompetens inom hållbarhet, verksamhetsutveckling och kommunikation, samt erfarenhet från en mängd roller, har jag samtidigt den bredd som krävs för att effektivt bidra både i nystartade företag och i mogna organisationer. Van att ta beslut som som tar hänsyn till alla intressenter i en alltmer sammankopplad värld.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.