Anna Petersson

Utveckling, både på individ nivå och organisations nivå är något som driver mig. Allt går alltid att förändra till det bättre. 

Mina drivkrafter är engagemang, affär, människor och aktivitet. Jag är bra på att övervinna hinder och se möjligheter. Jag brinner för ett mer jämställt samhälle som gynnar alla.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.