Lena Aldergren

Lena har drygt 25 års erfarenhet från ledande befattningar och styrelsearbete inom svenskt och internationellt näringsliv och statlig förvaltning.Hon har en bakgrund som managementkonsult med fokus på strategi, tillväxt, internationalisering och var som 28-åring med på Veckans Affärers lista över Sveriges mäktigaste kvinnor. Lena var chef för Sveriges Exportråd i Indien och biträdande handelssekreterare vid Svenska Ambassaden i Delhi.

Hon har haft styrelseuppdrag i flera branscher och noterade bolag, bland annat NetRelations. Idag är hon styrelseordförande i Bengt-Martins, OLKA Sportresor samt styrelseledamot i fastighetskoncernen JPA. Lena är också medgrundare och styrelseledamot i Safesport Sweden.

 

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.