Eszter Horvath Tothne

Jag har utvecklat företag med ecosystem tänkande med olika service och tjänster.

Under min mångåriga tid med ledarskap har tillväxt, företagskultur och medarbetarnas engagemang varit några av mina styrkor. Efter 23 år som VD har jag nu gått från ägarledd till ägarstyrd företagande och arbetar som Styrelseordförande med extern VD. Jag brinner för ett företagande med samhällspåverkan genom strategiskt tänkande, humanistiskt ledarskap och nytänkande.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.