Charlotte Svanström

Mitt främsta bidrag i såväl en ledande konsultroll som i styrelseuppdrag är min strategiska och operationella erfarenhet av tjänsteintensiva företag inom IT/digitalisering.

De flesta företagen har varit i stark tillväxt med hög andel nyrekrytering och utveckling av verksamheter, med allt vad det innebär i förändringsarbete och struktur. Jag har en etablerad förmåga att knyta kontakter på flera håll, och att affärsmässigt ”nätverka” och koppla ihop nya kontakter är en del av min profession. Efter 20+ år i branschen har jag ett etablerat brett nätverk hos företagen inom IT & digitalisering.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.