Ulrica Larsson

”En ledare med ett smittsamt driv och engagemang som skapar framtidstro och möjlighet att lyfta verksamheter till nivåer man inte trodde var möjlig”

Per Frykman – Your professional reputation YPR AB

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.