Helena Wennerström

"Positiv lagspelare som drivs av möjligheter, värdesätter god kommunikation och uppskattar när det är enkelt och prestigelöst"

Både styrelsearbete och min yrkeshistorik har gett mig värdefull insyn i olika organisationer och ägandeformer.

Med vilja att göra skillnad och med en bas av erfarenheter som jag samlat genom åren vill jag ta plats och ansvar i en styrelse för bolag och dess väg in i framtiden.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.