Pernilla Hallberg

Jag är en erfaren styrelsearbetare som bidrar med strategi, utvecklingsmöjligheter (inte minst hos styrelsen) och hållbarhetsaspekter, fr a vad gäller social hållbarhet. Mina styrkor är att våga se de utmaningar som finns, att medverka till hållbara lösningar på problem. Min kunskapsbredd, mitt starka engagemang i de styrelser jag verkar och min optimistiska grundsyn är andra styrkor som är betydelsefulla och viktiga för ett klokt och strategiskt arbete i styrelsen.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.