Marie Rydne

Erfaren ledare inom tjänstesektorn med bred erfarenhet av offentlig upphandling och tjänsteutveckling.

Tillväxt, förändringsledning och digitalisering som kärnkompetens. MBA-studier.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.