Tove Sildenstedt

Strategy work with focus on Business Development, Business Consultancy, Management, Investments, Accounting and Board assignments.

My drive is to develop organisations and people towards efficiency and increased results both within financial figures and in a strategic direction.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.