DÄRFÖR DRIVER VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN STYRELSELISTAN

Västsvenska Handelskammarens uppdrag är att främja och företräda det västsvenska näringslivet. För att Västsverige ska stå sig i den internationella konkurrensen behöver regionens bolag ligga i framkant inom en rad områden och jämställda styrelser är en viktig del i det arbetet.

Med Styrelselistan tillhandahåller vi en plattform som gör det lätt för dig att hitta kvalificerad kompetens till styrelserummet, men driver också opinion för att belysa vikten av ett aktivt styrelsearbete.

västsvenska styrelser har idag endast 19 procent kvinnor

Forskning visar på sambandet mellan jämställda styrelser och ökad lönsamhet. Trots detta består västsvenska styrelser idag av endast 19 procent kvinnor. Enligt en mätning bland västsvenska företag uppger dessutom 64 procent av de tillfrågade att de inte arbetar aktivt med att uppnå jämställdhet på styrelse- och vd-nivå.  

Har du frågor?

Kontakta vår projektledare Stina Jernhed.