Gisela Lindstrand

Efter många år på ledande befattningar är jag strategiskt tränad, van vid komplexa affärsstrukturer, ett helhetstänk och är en kombination av generalist och operativ/taktiker.

Som kommunikationsspecialist van omvärldsbevakare med starkt kund- och intressentfokus. Har arbetat med hållbarhetsfrågor de senaste 15-20 åren.

Har alltid arbetat med styrelserna i de företag där jag varit anställd, i internstyrelser samt externa styrelseuppdrag.

Stort engagemang, lösningsorienterad lagspelare med rak och tydlig kommunikation. Erfarenhet av och intresse för styrelsearbete i många branscher.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.