Marianne Lilja Wittbom

Tillväxt, internationalisering, affärsutveckling, försäljning och start ups. Startat, ägt och drivit ett flertal bolag inom helt olika Branscher men ofta med fokus inom teknik.

Mitt ägarperspektiv tar jag med mig in i bolag som drivs av ägare. Jag har arbetat med Start ups, men också i ledningen för börsnoterade bolag och som anställd VD i statligt utbildningsföretag.

Mitt fokus har alltid varit tillväxt och nytänkande för att skapa lönsamhet. Jag skapar en bra gruppdynamik i styrelsen och genom väl beprövad metodik arbetar vi med för bolaget de viktigaste frågorna. Har arbetat i styrelser i över 20 år och har ett flertal styrelseutbildningar i bagaget.

Har deltagit i att resa kapital för ett flertal bolag. Mina uppdrag finns inom Fastighet, teknikbolag, Exportbolag, Utbildning, Start ups oavsett bransch, mode, golfbolag Erfaren team- och ledarutvecklare Bred kompetens för tillväxt och innovationer.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.