Helena Zar Vallin

Helena har många års erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter i stor förändring, i stora och mindre organisationer, inom det offentliga såväl som det privata näringslivet. Helena tror på att driva hållbar utveckling med både hjärta och hjärna, alltid se till att ha målet för ögonen och människorna i centrum, och att ha roligt på jobbet. Helena har ett stort engagemang och en bra förmåga att se samband, helheter och hur det blir praktiskt genomförbart.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.