Teresa Thorsson

En affärsorienterad förstärkning inom förflyttning och digitalisering för verksamheter i förändring eller tillväxt.

Bidrar med djup kompetens inom digitalisering, ledarskap och nyttobaserad prioritering med professionalism och skärpa.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.