Ann Nilsson

Jag är en energisk och uppskattad ledare som drivs av entreprenörskap. Under drygt 20 år har jag arbetat med företag i behov av innovativa bemannings-och rekryteringslösningar och har en gedigen erfarenhet av att leda verksamheter i förändring.

Mitt affärsansvar är primärt inriktat mot personalintensiva företag verksamma inom industri och logistik och som har behov av hög flexibilitet. I mina roller har jag varit drivande i att bygga upp ett företag från grunden till att nå miljardomsättning. Mina yrkesroller har som mest inneburit budgetansvar för 800 milj kr med ett personalansvar för 10 chefer och 1500 medarbetare.

Jag bidrar till utveckling och resultat på flera sätt. Jag har ett utvecklat strategiskt tänkande och en hög professionalism. Jag har ett starkt affärsdriv som jag kombinerar med stora mått av entusiasm. Jag får medarbetare att utvecklas och trivas på arbetet. Jag skapar resultat genom förtroendefulla och professionella kund- och medarbetarrelationer.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.