Petra Karlsson Glasell

Driver förändring med hjärta och hjärna och drivs av innovation och smarta lösningar som förbättrar affären.

Jag har omfattande erfarenhet av HR, affärsutveckling, produktion samt strategiskt och operativt arbete. Jag har även haft styrelseuppdrag där jag har bidragit med min kompetens och erfarenhet inom dessa områden. Med mina kunskaper och färdigheter har jag framgångsrikt arbetat med att utveckla och implementera strategier för att främja tillväxt och produktivitet inom olika branscher och organisationer. Jag är en engagerad, modig och driven individ som brinner för att skapa positiva förändringar som bidrar till framgångsrika bolag.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.