Jenny Sander

Jag har arbetat med försäljning och bolagsbyggande inom it konsult & bemanningsverksamhet i över 20 år. Jag var med och startade Dfind som senare blev Randstad IT och dessutom har jag startat och byggt upp ytterligare 2 bolag inom IT och konsultverksamhet under Sigma/Nexer koncernen.

Jag är en entreprenör och intraprenör med en stark drivkraft inom försäljning och bolagsbyggande. Jag vet att jag har mycket att bidra med inom försäljning, företagskultur, affärsmannaskap, bolagsbyggande och ledarskap.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.