Mia Ekblad

Med bakgrund som konsult kommer mångårig erfarenhet av att leverera till styrelse och VD, och det har hjälpt mig i mina egna uppdrag att kunna se båda sidorna, att leverera både en strategi och ha förståelse för det operativa arbetet som förväntas.  
 
Jag har i många år arbetat i och med styrelser, både som VD, ledamot och ordförande och fått uppleva stora framgångar men också fått genomleva kriser, flera stycken av varje till och med. 
Min passion och expertis ligger i marknads- och hållbarhetsfrågorna. Affärsutveckling är mitt intresse och är en del av mitt dagliga tänk, hur kan man ta denna idé framåt och uppåt? 
 
Jag har drivit egna företag och etablerat varumärken både i och utanför Sverige. Det har varit spännande och lärorikt att införskaffa kapital och att sälja bolag och jag delar gärna med mig av min olika erfarenhet genom styrelsearbete i bolag som vill växa på en eller flera marknader, etablera nya produkter och varumärken eller utveckla sitt hållbarhetsarbete.
 

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.