Ruth Westberg

Jag är övertygad om att det är tillsammans man får saker att hända. Att känna ansvar och befogenheter i sin roll är oerhört viktigt för det dagliga arbetet, inte minst för att det blir mycket roligare, men också mycket bättre. Vi är alla bra på olika saker, och det är just det som är nyckeln- att våga lyfta fram det i samarbetet mellan alla medarbetare.

Har arbetat i snart 15 år i automationsbolag. Startade med projektledning, sedan redovisning, startade bolag med min pappa, gick ihop med ett annat bolag och är idag marknadschef och Vice VD där. Arbetat med styrelsearbete i 20 år då jag började som ungdomsrepresentant i den lokala ridklubben. Marknadsekonom från IHM. Utbildad styrelseledamot.      

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.