Elisabeth Mosséen

Jag har en bred erfarenhet från olika finansroller både inom företags och bank sektorn.

Engagerad och inspirerad av förändringsuppdrag men alltid med ett strategiskt förhållningssätt. Erfarenhet från styrelsearbete både som presentatör i stora globala bolag samt styrelseuppdrag i rollen som ordförande samt ledamot. Specialist kompetens - Finans, Treasury, finansiella bolag (reglerad verksamhet)

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.