Anna Ström

Engagerad, integritet, erfarenhet av verksamhetsförändring och en god förmåga att tydliggöra och strukturera.

Tidigare CEO/CFO med gedigen erfarenhet av försäljning av bolag och verksamheter inom energi-, bygg- och fastighetsbranschen.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.