Marianne Brismar

Jag är en professionell styrelsearbetare med lång erfarenhet av att arbeta både som VD och som styrelseledamot respektive styrelseordförande. 

Mina uppdrag är och har varit i såväl internationella bolag som svenska, noterade som onoterade samt även inom organisationer som har en politiskt tillsatt huvudman. Branscherna där jag varit och är verksam är flera, tonvikt är inom branscher med teknisk inriktning, och gärna med tillverkning.

Jag drivs av att se bolagen växa med rätt strategi och affärsmodell. Styrelsen måste kunna säkerställa en konkurrenskraftig, hållbar och lönsam tillväxt för bolaget, samt att ägarna har en samsyn i ägandet och styrningen av firman.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.