Marie Gumabon

25 års erfarenhet inom kommunikation, marknadsföring och ledarskap har gjort mig nyfiken på mer. Kanske kan min erfarenhet vara till nytta i en styrelse samtidigt som jag får ännu mer praktisk glädje av min utbildning och kompetens. Känns det intressant med någon som brinner för det goda ledarskapet, som frågar ”varför” lite oftare och som älskar problemlösning så slå mig gärna en signal!

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.