Ann Högberg Haraldsson

Pedagogisk och erfaren ledare inom besöksnäringen. Kompetens inom gränslandet näringsliv – kommun – föreningsliv samt förändrings- och utvecklingsarbete.

Genom affärsutveckling, bra kompetenser och rätt personer i rummet skapar man magi. Jag kan bidra med god blick för utvecklingsmöjligheter, branschkunskap besöksnäring, synergier och affärsnytta.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.