Désirée Lerider

Vd för en välrenommerad reklambyrå och arbetar i första hand med strategi och kommunikation. Jag är en framåtriktad ekonom med marknadsföringsinriktning som har en omfattande meritlista och styrelseerfarenhet. 

Mina fokusområden när jag är anlitad som styrelseledamot är: varumärke, ompositioneringar, försäljning och digitalisering för att skapa långsiktiga affärsvärden.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.