Malin Siljehög

Mina styrkor är den finansiella kompetens jag besitter efter att ha arbetat de senaste 13 åren med att analysera och utvärdera finansiell placering och skapa en gedigen erfarenhet av att bygga portföljer, utvärdera risker och anpassa portföljerna enligt gällande förutsättningar för att hjälpa investerare att förvalta sitt kapital på bästa sätt. 

Jag brinner för finansiell jämställdhet och har ett brett nätverk varpå jag startade ett kvinnligt nätverk 2019 som försöker främja det. Min breda erfarenhet kan anpassas till bolag som behöver ta in kapital, har överlikviditet som ska placeras, finansiella upphandlingar som bankrelation eller pensionsupplägg eller om man har en exitplan och hur man ska hantera vägen dit. Jag ser helheten och den röda tråden men lämnar inget åt slumpen.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.