Anette Myrheim

Med många års erfarenhet från både det privata och offentliga näringslivet är jag en resurs för bolag som behöver en styrelseledamot med fokus på: Varumärkesutveckling, verksamhetsutveckling, ledarutveckling, hållbarhetsfrågor och energifrågor.  

Jag är certifierad styrelseledamot från Styrelseakademin Västsverige Jobbar idag som kommunikationsdirektör på Göteborg Energi.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.