Pernilla Warberg

Egenföretagare med uppdrag som moderator och programledare inom mötesindustrin. Genuint intresse för människor och stort nätverk. 

Erfarenhet såväl inom det offentliga som privata näringsliv i ledande roller såsom projektledare, verksamhetsansvarig och vd.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.