Ullrika Eliasson

Styrelseledamot, advisory board och managementkonsult.

Gedigen erfarenhet inom flera branscher såsom B2B, B2C, Life Science och Logistik. Arbetserfarenhet från familjeägda, statliga och privata (noterade/onoterade) bolag samt intresseorganisationer. Jag har ett brett kontaktnät baserat på mina kompetenser inom affärsutveckling, sortiment och produktutveckling, inköp och leverantörsrelationer, logistik och varuflöden.

Mitt bidrag till styrelsearbete är strategisk höjd, målfokusering, engagemang och förmåga att se helheten – att veta vilka nyckeltal som gör skillnad och att inte tappa fokus på väg mot bolagets vision.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.