Carina Caroline Dietmann

Passionerad, engagerad och driven, brinner för värdeskapande verksamheter som skapar lönsamhet. 

Varit styrelseledamot i rikstäckande organisation som erbjuder finansiering, stöd och vägledning inom affärsutveckling till små och medelstora företag, samt styrelseledamot i reklambyrå och ett kommersiellt inkubatornätverk. 
Har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom såväl stora välkända, internationella telekombolag som offentlig verksamhet. Har även varit IR-chef på noterat bolag. 

 

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.