Carina Dietmann

Passionerad, engagerad och driven, brinner för värdeskapande verksamheter. Positiv approach!

Har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom såväl stora välkända, internationella telekombolag som offentlig verksamhet. Har även varit IR-chef på noterat bolag. 

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.