Charlotta Sahlin

Som styrelseledamot och marknadschef erbjuder jag över 25 års erfarenhet av internationell varumärkes- och affärsutveckling.

Alltid med ett marknadsperspektiv som utgångpunkt, en långsiktig lönsamhet som mål och ett stort engagemang för att se både människor och verksamheter att utvecklas. Expertisen täcker både B-2-B och B-2-C inklusive FMCG, tjänster och hållbarhet. Utöver att driva eget bolag har jag arbetat i, och med, olika ägarstrukturer; börsnoterade och ägarledda företag, franchise, uppstartsbolag samt i internationella koncerner. Idag har jag styrelseuppdrag i ett av Göteborgs bästa IT-bolag där jag tidigare även varit ordförande.
 
Certifierad i styrelsearbete via StyrelseAkademien Väst. 

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.