Mariah ben Salem Dynehäll

Jag har arbetat i ledande befattningar inom affärsutveckling, innovation, agila processer och entreprenörskap de senaste 20 åren både som vd och som styrelseledamot i en mängd olika bolag inom såväl näringslivet som i kommunalt bolag.

Jag har också erfarenhet som förste vice ordförande i en nämnd inom Göteborgs Stad. Jag har ett stort fokus på just utvecklingsfrågor och innovationsprocesser och den komplexitet som kringgärdar dessa frågor.

Hur man kan tänka strategiskt och ur ett ledarperspektiv för att lyckas med att utveckla nya hållbara affärsmodeller framåt är inom mitt expertområde.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.