Caroline Krensler

Caroline är medgrundare och VD för start-up platformen Vinn, som startar och bygger nischade tjänstebolag tillsammans med entreprenörer.

Vinn består i dagsläget av 14 specialistbolag inom tech, digitalisering, produkt och tjänsteutveckling. Caroline har mer än 20 års erfarenhet av att bygga lönsamma tillväxtbolag, ett stort nätverk och lång styrelse- och ledarerfarenhet. Caroline var ansvarig för börsintroduktionen av Semcon, samt IR-ansvarig. Hon har suttit i styrelsen i Västsvenska Handelskammaren, samt är styrelseledamot i Chalmers ventures och Platzer, ett börsnoterat fastighetsbolag.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.