Linda Mickelson

I have experience from operational leadership, long and broad HR experience, management support and Leadership development. I also coach and support young entrepreneurs in start-ups.

I have great commitment and a genuine interest in people. I have worked in the marine field, consultancy business, and the car industry.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.