Maria Källsson

Jag har haft förmånen att arbeta i styrelser i 10 år. Jag har suttit i en bankstyrelse i 8 år och är sedan 2 år styrelseordförande i en ägarstiftelse för samma fristående Sparbank.

Detta har för mig varit en oerhört bra skola. En bankstyrelse lyder direkt under finansinspektionen och ställer stora krav på styrelsen och ansvarslinjer. Jag sitter i styrelsen för ett förlagshus och även provat på att vara ordförande i en StartUp inom upplevelse industrin.

Under fyra år satt jag i styrelsen för Göteborgs Filmfestival vilket också gav mig många insikter och erfarenheter. Min operativa karriär sträcker sig från vice vd i Svenska Mässan i Göteborg till vd för ett museum, Marknadschef i ett förlagshus och fem år vid Stockholms börsen. Jag hade tyckt det vore oerhört stimulerande att få förtroendet att arbeta i fler styrelser och utveckla spännande bolag.


VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Endast 18 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.