Simona Bamerlind

Jobbat inom konsultbranschen i 23 år, bland annat i rollen som VD. Har jobbat i 15 olika branscher och med mer än 40 organisationer. Har alltid varit intresserad av styrelsearbetet och att bygga bolag.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD


Endast 19 procent av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom mer jämställda styrelser.

Vi är med och stödjer Styrelselistan.